Nếu về M.U, chuyện tiền bạc với Griezmann chỉ là... chuyện nhỏ