Chuyện nhà vô địch Phạm Thị Huệ “nướng chân” trên cát bỏng