Chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam xin lỗi và nhận trách nhiệm

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Giang (ảnh lớn) và văn bản nhận sai của Liên đoàn VTCTVN. Ảnh: Đ.H
Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Giang (ảnh lớn) và văn bản nhận sai của Liên đoàn VTCTVN. Ảnh: Đ.H
Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam - ông Hoàng Vĩnh Giang (ảnh lớn) và văn bản nhận sai của Liên đoàn VTCTVN. Ảnh: Đ.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top