Cả V.League dưới “cái bóng” của CLB Hà Nội

Hà Nội 4-1 Than Quảng Ninh (V13 - Nuti Café V.League 1 - 2018). Ảnh: VPF
Hà Nội 4-1 Than Quảng Ninh (V13 - Nuti Café V.League 1 - 2018). Ảnh: VPF
Hà Nội 4-1 Than Quảng Ninh (V13 - Nuti Café V.League 1 - 2018). Ảnh: VPF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM