"Bầu" Đoan: “Tôi chỉ ngồi đúng ghế ông chủ, chẳng dại gì tôi xuống sân”

Ông Cao Tiến Đoan (thứ ba, phải sang, hàng đứng) trong thời khắc chuyển giao đội bóng từ ông bầu Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: T.L
Ông Cao Tiến Đoan (thứ ba, phải sang, hàng đứng) trong thời khắc chuyển giao đội bóng từ ông bầu Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: T.L
Ông Cao Tiến Đoan (thứ ba, phải sang, hàng đứng) trong thời khắc chuyển giao đội bóng từ ông bầu Nguyễn Văn Đệ. Ảnh: T.L
Lên top