Thời trang mùa hè đặc biệt của ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju thăm nhà máy sản xuất cá muối ở Kumsanpo, tỉnh Nam Hwanghae. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju thăm nhà máy sản xuất cá muối ở Kumsanpo, tỉnh Nam Hwanghae. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju thăm nhà máy sản xuất cá muối ở Kumsanpo, tỉnh Nam Hwanghae. Ảnh: KCNA