Ông Duterte thăm Trung Quốc, vẽ lại liên minh ở Đông Nam Á