Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)

Nhất trí thiết lập mạng lưới ứng phó với các thách thức an ninh mới