Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga điều động thêm chiến đấu cơ, tăng cường không kích Syria