Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam

Lễ bàn giao xuồng tuần tra của Mỹ cho Cảnh sát Biển Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)
Lễ bàn giao xuồng tuần tra của Mỹ cho Cảnh sát Biển Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)
Lễ bàn giao xuồng tuần tra của Mỹ cho Cảnh sát Biển Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ)
Lên top