Hoàng gia Jordan "chao đảo" vì đồn đoán về âm mưu đảo chính

Đồn đoán về âm mưu đảo chính ở Jordan khiến hoàng gia phải ra thông cáo phủ nhận. Ảnh: AP
Đồn đoán về âm mưu đảo chính ở Jordan khiến hoàng gia phải ra thông cáo phủ nhận. Ảnh: AP
Đồn đoán về âm mưu đảo chính ở Jordan khiến hoàng gia phải ra thông cáo phủ nhận. Ảnh: AP
Lên top