EU lo ngại về các "thiên đường trốn thuế" sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise"

EU thảo luận về danh sách đen các "thiên đường trốn thuế" sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise". Ảnh: Reuters
EU thảo luận về danh sách đen các "thiên đường trốn thuế" sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise". Ảnh: Reuters
EU thảo luận về danh sách đen các "thiên đường trốn thuế" sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise". Ảnh: Reuters