Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đầu năm nghe ông Phạm Sanh Châu kể chuyện ứng cử Tổng Giám đốc UNESCO

Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu. Ảnh: VBC.
Trợ lý Bộ trưởng Phạm Sanh Châu. Ảnh: VBC.