Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Assad thề dùng Aleppo làm bàn đạp giết hết khủng bố