Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ TLV Lao Động tiếp nhận hơn 1,7 tỉ đồng