Bất hợp lý trạm thu phí BOT

LD1698: Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo không đủ sức đi làm nuôi con