Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Danh sách tiếp nhận tiền từ 29.7 đến ngày 04.8