2,6 tỉ đồng hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn do xâm nhập mặn, hạn hán