Tuần lễ Cấp cao

Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao với vai trò và vị thế của Việt Nam

H.L |

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết "Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao với vai trò và vị thế của Việt Nam" của đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch hội nghị Cấp cao APEC 2017.