TS Lê Đăng Doanh

TS Lê Đăng Doanh: "Vẫn còn tình trạng giải quyết thủ tục nhanh hay chậm phụ thuộc phong bì nhẹ hay nặng"

Đỗ Phương |

TS Lê Đăng Doanh và TS Nguyễn Đình Cung chia sẻ nhiều nhận định khi nói về hiệu quả của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh tại Hội thảo "Đánh giá chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh: Kết quả, vấn đề và kiến nghị" diễn ra hôm nay tại Hà Nội.

Không thể bảo hộ ngành mía đường mà “phớt lờ” quyền lợi 93 triệu dân

KIM KHÁNH |

Đó là ý kiến một số chuyên gia kinh tế, khi trong xu thế hội nhập, nhiều ngành đang chuyển mình để hòa nhập, thì ngành mía đường thay cho việc mở cửa bước ra thế giới, lại đang “co rúm” và xin được bảo hộ. Nhiều ý kiến cho rằng, ngành mía đường đang bên bờ vực sâu, bởi nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất và cả Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang rất ít đổi mới hay tìm ra các giải pháp ứng phó để thoát khỏi tình trạng “chết lâm sàng” hiện nay.