Thành lập đại học

TPHCM ủng hộ liên kết 4 trường đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã có ý kiến trong việc liên kết, thành lập trường đại học, phân hiệu trường đại học trên địa bàn, trong đó có Đại học Nguyễn Hoàng.