Tái cơ cấu doanh nghiệp

Chính phủ duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT

Cẩm Hà |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 620/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn đến hết năm 2025.

Xử lý dứt điểm công ty con hoạt động thua lỗ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1265/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2022-2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025”.

Tăng tốc cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ thực tế kết quả cổ phần hóa và thoái vốn giai đoạn 2016-2020 quá thấp, hiện có nhiều đề xuất về giải pháp để đẩy mạnh quá trình thoái vốn giai đoạn 2022-2025. Trong đó, vai trò của người đứng đầu các đơn vị được coi là yếu tố then chốt.

Thanh tra Chính phủ thanh tra tái cơ cấu doanh nghiệp tại Bộ Công Thương

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Công Thương trong giai đoạn từ 2011-2017, trong vòng 70 ngày làm việc thực tế.