Sắp xếp lại đơn vị hành chính

Sáp nhập 4 phường hơn 114.000 dân ở quận Phú Nhuận, TPHCM thành 2 phường

MINH QUÂN |

TPHCM – Quận Phú Nhuận sáp nhập 4 phường với dân số hơn 114.000 dân thành 2 phường, gồm: Nhập Phường 3 và 4 thành Phường 4; Phường 17 và 15 thành Phường 15.

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi trong sắp xếp huyện, xã từ 20.7.2023

Hoàng Quang |

Chiều 12.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, đến năm 2025 sẽ có 33 huyện và 1.300 xã buộc phải sáp nhập. Vậy cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức dôi dư, trong đó có chính sách nghỉ hưu trước tuổi được quy định như thế nào?

Chính sách với công chức dôi dư do sắp xếp lại huyện, xã từ ngày 20.7.2023

Hoàng Quang |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP, quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023 và được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030. Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã được hưởng một số chính sách.