Quảng bá sách

TikTok tham gia quảng bá sách, thúc đẩy nhu cầu đọc của người Việt

Huyền Chi |

Dự án này nhằm xây dựng thói quen đọc sách và đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tiềm năng cho ngành xuất bản.