Quán sửa xe

Đi chơi ngày Tết mang theo bơm tay

Xuyên Đông |

Rút kinh nghiệm những Tết năm trước, nhiều người đã chuẩn bị sẵn bơm tay khi tham giao thông dịp Tết.