Phụ cấp chức vụ

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành y tế theo hạng từ ngày 1.7.2024

Thạch Lam |

Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Mức phụ cấp chức vụ mới với cán bộ y tế xã từ ngày 1.7.2024

Ngọc Diệp |

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp y tế, trong đó có chức danh trưởng trạm và phó trạm y tế xã được quy định tại Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16.5.2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Mức chi trả phụ cấp chức vụ Thôn đội trưởng năm 2024

Nhóm PV |

Theo quy định, đối với Thôn đội trưởng, mức hưởng phụ cấp hằng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng.

Mức phụ cấp chức vụ hiện nay của Tiểu đội trưởng dân quân thường trực

Thục Quyên (T/H) |

Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ hiện nay được căn cứ vào Điều 7 Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

Lý do bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ xã từ 1.7.2024

Thục Quyên (T/H) |

Khi thực hiện cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024), khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ xã sẽ bị bãi bỏ, theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW.

Khi nào bãi bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên?

Hồng Nhung |

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, khi cải cách tiền lương sẽ chính thức bãi bỏ phụ cấp thâm niên cho công chức, viên chức.

Trường hợp cán bộ xã nghỉ hưu vẫn được hưởng phụ cấp chức vụ

Thục Quyên (T/H) |

Phụ cấp chức vụ đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu được quy định tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Hai khoản phụ cấp của thôn đội trưởng theo quy định hiện nay

Hà Ngọc (T/H) |

Thôn đội trưởng được hưởng hai khoản phụ cấp là phụ cấp chức vụ và phụ cấp hằng tháng. Các khoản phụ cấp đó được quy định theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ).

Những đối tượng được hưởng phụ cấp công tác Đảng

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Anh hỏi: Mức phụ cấp công tác Đảng hiện nay được quy định thế nào? Ai được hưởng phụ cấp công tác Đảng?

Ai được hưởng phụ cấp chức vụ ở trường mầm non?

Hồng Nhung |

Phụ cấp chức vụ cho giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo là khoản tiền mà các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng… được hưởng thêm bởi tính đặc thù công việc.

Mức phụ cấp chức vụ của phó hiệu trưởng các trường tiểu học

Hồng Nhung |

Hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ phó tổ chuyên môn của trường tiểu học ngoài mức tiền lương còn được hưởng thêm phụ cấp chức vụ.

Hiệu trưởng trường THCS có mức phụ cấp chức vụ ra sao?

Hồng Nhung |

Hiện nay, hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường THCS quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT, cụ thể như sau.

Hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường THPT

Hồng Nhung |

Hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường phổ thông quy định tại mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT.

Ai được hưởng phụ cấp chức vụ ngành giáo dục?

Hồng Nhung |

Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT quy định về chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã không còn hưởng phụ cấp chức vụ khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là một chức vụ lãnh đạo cấp xã. Khi cải cách tiền lương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã sẽ không còn hưởng mức phụ cấp chức vụ với hệ số 0,25 so với mức lương cơ sở như hiện nay.