Nhiệt điện Vân phong

Phát động phong trào thi đua liên kết tại Nhà máy nhiệt điện Vân Phong

Tuấn Trần |

Ngày 18.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào Thi đua liên kết xây dựng cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Vân Phong