Ngành nghề tuyển dụng lao động

Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng lao động trong những tháng cuối năm

ANH THƯ |

Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động trực tiếp sản xuất.

Ngành nghề khát lao động trong những tháng cuối năm

ANH THƯ |

Du lịch, dịch vụ, logistic… là những ngành nghề được dự báo sẽ gia tăng với các vị trí việc làm bán thời gian, lao động thời vụ trong những tháng cuối năm.