Lương hưu tăng

Lương hưu tăng lên 20,8%, người già lo giá cả tăng theo

BẢO HÂN - LƯƠNG HẠNH |

Tại kỳ chi trả tháng 8.2023, hơn 2,1 triệu người hưởng lương hưu lĩnh trực tiếp bằng tiền mặt tiếp tục được chi trả từ 14.8 đến những ngày tới. Bên cạnh niềm vui được tăng lương hưu theo Nghị định 42, người già lo giá cả sẽ tăng theo đồng lương.

Lương hưu tăng, cuộc sống của người già cũng được cải thiện

Mạnh Cường |

Cầm những đồng lương hưu mới nhận cao hơn gần 1 triệu đồng so với các tháng trước, bà Trần Thị The (74 tuổi, Nam Định) không giấu nổi niềm vui. Ngay lập tức, bà đã quyết định mua thuốc tốt hơn cho trí não và dự định cải thiện sinh hoạt, ăn uống trong cuộc sống hàng ngày.