Lộ trình đón khách du lịch

Đồng ý chủ trương lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế 3 giai đoạn

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.