Lấn lòng đường

Họp chợ Tết lấn lòng đường bị phạt thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email dothanhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cứ đến Tết là nhiều người lại xếp đào, quất, cây cảnh tràn ra đường để bán làm ách tắc giao thông. Xin hỏi, việc họp chợ Tết lấn lòng đường như vậy có bị phạt tiền không?