Kiểm soát vùng sống nước

Đội nắng dầm mưa kiểm soát dịch ở vùng giáp ranh cho Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Những cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Bạc Liêu ngày đội nắng mưa, đêm dầm sương gió, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không màng khó khăn, các anh quyết tâm góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.