Hiệp hội thể thao công an nhân dân

Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân diễn ra vào giữa tháng 12

Bảo Nguyên |

Đại hội thành lập Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14-15.12.2023, tại Hà Nội - Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin.