Google Bard

ChatGPT tạo mã kích hoạt Windows miễn phí cho người dùng

Anh Vũ |

ChatGPT và Google Bard có thể tạo ra những mã khoá kích hoạt hệ điều hành Windows miễn phí và cung cấp cho người dùng.

Trí tuệ nhân tạo Google Bard giúp viết mã phần mềm

Anh Vũ |

Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết vào ngày 21.4 rằng, họ sẽ cập nhật trí tuệ nhân tạo (AI) Bard.