Đáp án thi lớp 10 Trà Vinh

Đáp án đầy đủ đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Trà Vinh

PV |

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Trà Vinh năm 2022 gồm 2 phần (phần chung dành cho tất cả các thí sinh và phần tự chọn). Dưới đây là đáp án chi tiết.