Đàm vĩnh hưng lệ quyên ký tên lên tranh

Ồn ào vì Mr. Đàm ký tên vào tranh: Bài học về cách hành xử với nghệ thuật

Đào Bích |

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên "hồn nhiên" ký tên lên tác phẩm hội họa và bị ném "gạch đá" từ dư luận là bài học sâu sắc về cách ứng xử đối với nghệ thuật.