Đam mê sưu tầm

Hùng Bá mê sưu tầm tiền cổ

Minh Quang |

Thời gian gần đây, cái tên Hùng Bá nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ việc sưu tầm tiền cổ, tìm kiếm số seri tiền theo yêu cầu của người dùng mạng xã hội TikTok.