Đại hội XI Công đoàn An Giang

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn An Giang

Lâm Điền |

Gần 1.300 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.