Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Mời chào giá cung cấp chỉ may phục vụ sản xuất bao bì

M.H |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Phương Minh |

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam thông báo mời chào giá cạnh tranh đơn hàng: "Sửa chữa sảnh lễ tân và công trình phụ tầng trệt văn phòng".

Chào giá cung cấp dịch vụ bốc xếp thành phẩm và nguyên vật liệu

Phương Minh |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời chào giá cung cấp hạt nhựa HDPE tháng 1/2021

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

Mời chào giá cung cấp hạt nhựa PP M9600 tháng 12.2020

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời chào giá Cung cấp dịch vụ thay vỏ bao phân bón

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC); ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu; ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời chào giá dịch vụ bảo vệ cho công ty PPC năm 2020

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời chào giá đơn hàng "Văn phòng phẩm năm 2020"

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Chào giá CC hạt nhựa PP tráng, PP NSY114G SX bao bì tháng 4-5/2020

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời CC hạt nhựa HDPE, LLDPE, LDPE phục vụ SX bao bì tháng 4-5/2020

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Chào giá cung cấp hạt nhựa PP T3034 phục vụ SX bao bì tháng 4/2020

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời chào giá cung cấp sữa tươi tiệt trùng có đường

PV |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Chào giá cung cấp hạt nhựa PP phục vụ sản xuất bao bì tháng 10/2019

PV |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC). ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu. ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

Mời chào hàng cạnh tranh Nguyên liệu Humic Canada

PV |

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón theo kế hoạch như sau: