Lưu ý khi dùng thuốc tránh thai nếu không muốn gặp tai họa