Ít kết quả xét nghiệm được liên thông sau gần 1 tháng triển khai