Điều dưỡng viên Việt Nam sẽ được sang Nhật Bản đào tạo

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.