Cứu sống trẻ 5 tuổi bị hạt na mắc ở khí quản

Bé Bảo bị hạt na mắc ở khí quản đã được gắp thành công
Bé Bảo bị hạt na mắc ở khí quản đã được gắp thành công
Bé Bảo bị hạt na mắc ở khí quản đã được gắp thành công

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top