Bệnh viện Hùng Vương đính chính thông tin côn đồ dùng súng tấn công nhân viên an ninh

Côn đồ đe dọa nhân viên y tế. (Ảnh: BVCC)
Côn đồ đe dọa nhân viên y tế. (Ảnh: BVCC)
Côn đồ đe dọa nhân viên y tế. (Ảnh: BVCC)