Bệnh viện công đầu tiên ở Hà Nội hẹn lịch khám bệnh qua điện thoại

Tổng đài viên tại bệnh viện (Ảnh: SKĐS)
Tổng đài viên tại bệnh viện (Ảnh: SKĐS)
Tổng đài viên tại bệnh viện (Ảnh: SKĐS)