Bác sĩ không thể “đánh lại” bệnh nhân

Một vụ hành hung nhân viên y tế (Ảnh minh họa)
Một vụ hành hung nhân viên y tế (Ảnh minh họa)
Một vụ hành hung nhân viên y tế (Ảnh minh họa)