Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

25% dân số Việt Nam đang bị thừa cân, béo phì