Quy trình gây chết người vẫn "đúng quy trình"!

Gia đình lo hậu sự cho một trong hai nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động.
Gia đình lo hậu sự cho một trong hai nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động.
Gia đình lo hậu sự cho một trong hai nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM