Hàng triệu thuê bao và cú sốc mang tên truyền hình cáp

VTVcab bỗng dưng cắt đi hàng loạt kênh yêu thích của khách hàng mà không thông báo. Ảnh: Báo Đấu thầu.
VTVcab bỗng dưng cắt đi hàng loạt kênh yêu thích của khách hàng mà không thông báo. Ảnh: Báo Đấu thầu.
VTVcab bỗng dưng cắt đi hàng loạt kênh yêu thích của khách hàng mà không thông báo. Ảnh: Báo Đấu thầu.