Đồng tiền có mùi gì

GSTS Đặng Hùng Võ gây xôn xao dư luận khi đề xuất: áp mức thuế cao để những người sống ở TPHCM và Hà Nội phải có thu nhập cao mới “trụ” lại được.
GSTS Đặng Hùng Võ gây xôn xao dư luận khi đề xuất: áp mức thuế cao để những người sống ở TPHCM và Hà Nội phải có thu nhập cao mới “trụ” lại được.
GSTS Đặng Hùng Võ gây xôn xao dư luận khi đề xuất: áp mức thuế cao để những người sống ở TPHCM và Hà Nội phải có thu nhập cao mới “trụ” lại được.
Lên top